“B+E” jogosítvány árak és feltételek

B+E​ kategória 

B” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból (750 kg megengedett össztömegnél nagyobb) álló járműszerelvény, ahol a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege meghaladja a 3500 kg-ot. 

 Tanfolyamra jelentkezés feltételei: 

 • Betöltött 17 és fél életév 
 • „B” kategóriás vezetői engedély 
 • kezdő vezetői engedély megszűnése 
 • I. csoportú orvosi alkalmassági igazolás 
 • Minimum alapfokú iskolai végzettség megléte, melyet az említett vagy magasabb iskolai végzettséget tanúsító okmánnyal kell igazolni 

 

A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámai és kötelező menettávolság:

Elméleti tantárgyak és óraszámok

Alapismeretek​:​ 22 óra Közlekedési alapismeretek, Járművezetés elmélete, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás ismeretek, Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés ismeretek Az elméleti órák időtartama 45 perc. Az autósiskola e-learning képzés keretében is biztosítja az elméleti oktatást.

 

Vizsgatárgyak Elmélet: ​Közlekedési alapismeretek, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás.

 Közlekedési alapismeretek: 25 kérdés, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 25 kérdés Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás: 25 kérdés 

A 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 3 sz. melléklet 4.1.1. pontjában felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat – az „A” és „B” kategória, továbbá az „A1”, „A2” kategória kivételével – a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti.

 

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 

 • 17 és 3⁄4. életévét betöltötte 
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte 
 • a tandíjat és a vizsgadíjat befizette 

 

Gyakorlati foglalkozások, óraszámok, menettávolság

Kötelező menettávolság: 220 km 

Az előírt kötelező óraszám: 11 óra + 2 vizsgaóra, melyet az alábbiak szerint kell teljesíteni: 

 • Alapoktatás 3 óra  + vizsga 1 óra
 • Főoktatás (forgalom) 8 óra (ebből):
 • városi 4 óra 
 • országúti 4 óra 
 • vizsga 1 óra 

 

Járműkezelési gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki 

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott 
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette 
 • Betöltött 18. életév után. 
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt feltételeknek

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki 

 • sikeres rutinvizsgát és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tett 
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette 
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt feltételeknek

 

A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg. A gyakorlati órák időpontját a szakoktatóval lehet egyeztetni. A gyakorlati órák időtartama 50 perc. Az alapoktatásban egy nap max. 2 óra vezetés lehetséges. Főoktatásban egy nap max. 2×2 óra, közte min. 1 óra szünettel. A kötelező km elérése és a kötelező gyakorlati óraszámú oktatás teljesítését követően, valamint sikertelen forgalmi vizsga esetén a gyakorlati oktató tehet javaslatot további szükséges gyakorlati órákra. Gyakorlat:​ Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga , rutinvizsga, forgalmi vizsga 

Gyakorlati oktatás helyszíne: ​8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14.        

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés órák időtartama 50 perc. 

 

Tandíjak, vizsgadíjak, fizetési módok

 • Tandíjak 
 • Elmélet 
 • Tantermi oktatás: 40.000,-Ft /
 • E-learning oktatás​: ​40.000,-Ft
 • Gyakorlat 
 • Gyakorlati oktatás alap óradíja: – manuális váltós tehergépjárművel 15.000,-Ft/tanóra Gyakorlati oktatás óradíja expressz ütemezésben/ hétvége (heti 3*2 óra vagy annál több)                             16.500,-Ft/tanóra  A kötelező 220 km levezetése után az óradíjak nem változnak 
 • A más képzőszervtől képzési igazolással érkező tanuló gyakorlati óradíja 15.000,-Ft/tanóra 
 • A más képzőszervtől képzési igazolással érkező tanuló átkéréssel kapcsolatos ügyintézési díja: 15.000,Ft 
 • Vizsgadíjak (84/2009. (XII.30.) KHEM rendelet melléklet szerint) 
 • Közlekedési ismeretek: 4.600 Ft. 
 • Szerkezeti ismeretek: 4.600 Ft. 
 • Munkavédelem: 4.600 Ft. 
 • Rutin: 3.500 Ft. 
 • Forgalom: 11.000 Ft. 

Vizsgamentességek: a közúti elsősegélynyújtás vizsga alól mentesség adható a 24/2005 (IV.21.) 3. sz. melléklet 4.1.4.2. pontjában felsoroltak szerint.

 • Fizetési módok, részletfizetés 
 • bankszámlára átutalással ill. készpénz befizetéssel (közlemény szükséges!) 
 • személyesen a pénztárban készpénz befizetéssel 
 • részletfizetésre lehetőséget biztosítunk 

 

A gyakorlati oktatásra befizetett óradíj a járművek üzemeltetési költségeit, és a rendeltetésszerű használat melletti természetes amortizációt fedezi.

 

Pótórák igénylésének módja és feltételei:

Az esetlegesen szükségessé váló további elméleti vagy gyakorlati oktatási órák igénylése esetén a képzésben közreműködő szakoktatókkal egyeztetve változatlan óradíjakon elérhetőek.

A képzés díja és az esetleges részletfizetés ütemezése a szerződésben kerül rögzítésre. Az oktatási órákra vonatkozóan az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Tandíjak, vizsgadíjak, fizetési módok

A teljes árlista itt található

Vissza a kezdőlapra