‘T’ jogosítvány árak és feltételek

Unrecognizable farmer is driving tractor with mounted crop seeder and planting corn seed in field

T kategória

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

 • Betöltött 15,5 életév
 • Minimum alapfokú iskolai végzettség megléte, melyet az említett vagy magasabb iskolai végzettséget tanúsító okmánnyal kell igazolni

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • 15 és 3/4 életév betöltése az elméleti vizsgához
 • 16 életév betöltése a gyakorlati vizsgához
 • a tandíj és a vizsgadíj befizetése
 • az előírt óraszám levezetése
 • a tanfolyam elvégzése

A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámai és kötelező menettávolság

  Elméleti tantárgyak és óraszámok
Alapismeretek: 56 óra

Közlekedési ismeretek 20 óra

Járművezetés elmélete 8 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 8 óra

Munkavédelem és tűzvédelem 10 óra

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 10 óra

Az elméleti órák időtartama 45 perc. Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés órák időtartama 50 perc.

Gyakorlati foglalkozások, óraszámok, menettávolság
Kötelező menettávolság: nincs
Az előírt kötelező óraszám: 24 óra + 2 vizsgaóra, melyet az alábbiak szerint kell teljesíteni:

 • Alapoktatás                  6 óra
 • Járműkezelés vizsga 1 óra (vizsgakiállás)
 • Főoktatás (forgalom)    18 óra (ebből)
  • városi                    9 óra
  • országúti                5 óra
  • könnyű terep        4 óra
  • Forgalmi vizsga 1 óra (vizsgakiállás)

A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg. A gyakorlati órák időpontját a szakoktatóval lehet egyeztetni. A gyakorlati órák időtartama 50 perc. Az alapoktatásban egy nap maximum 2 óra vezetés lehetséges, fő oktatásban egy nap maximum 2×2 óra, minimálisan közbeiktatott 1 óra szünettel. A kötelező gyakorlati óraszámú oktatás teljesítését követően, valamint sikertelen forgalmi vizsga esetén a gyakorlati oktató tehet javaslatot további szükséges gyakorlati órákra. A forgalmi vizsga időtartama 50 perc, ebből kb. 40 perc folyamatos vezetés. A megadott időtartam magában foglalja a vizsgabiztosoknak a vizsga menetéről, valamint a vizsga értékeléséről szóló tájékoztatását. Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező.

Oktatási helyszínek:

Elméleti / Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés oktatás helyszíne:

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 2481 Velence Ország út 19.

Gyakorlati oktatás helyszíne:

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 2481 Velence Ország út 19.

Tandíjak, vizsgadíjak, fizetési módok

Vizsgamentességek: 24/2005 (IV.21) 3. melléklet 4.1.4.2 pontja szerint.

A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgakötelezettség alól mentesül a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 11. § (3) bekezdés c) pontja értelmében, aki meglévő „Lassú jármű” vezetői igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére „T” kategóriás vizsgát kíván tenni.

Választható járművek:

JGD-104 Zetor 7340 /mezőgazdasági vontató/

XYA-204 TT Technik Agrobill oktató pótkocsi

XYA-205 TT Technik Agrobill oktató pótkocsi

 • Fizetési módok, részletfizetés
  • bankszámlára átutalással ill. készpénz befizetéssel (közlemény szükséges!)
  • személyesen a pénztárba készpénz befizetéssel
  • részletfizetésre lehetőséget biztosítunk

Pótórák igénylésének módja és feltételei:

Az esetlegesen szükségessé váló további elméleti vagy gyakorlati oktatási órák igénylése esetén a képzésben közreműködő szakoktatókkal egyeztetve változatlan óradíjakon elérhetőek.

A képzés díja és az esetleges részletfizetés ütemezése a szerződésben kerül rögzítésre. Szerződéses garanciát vállalunk, hogy a képzési szerződés megkötésének dátumától számított fél éven belül, legfeljebb a kötelezően előírt 24 gyakorlati óra keretei között az óradíjakat nem változtatjuk. Az ezt meghaladó időszakra és további oktatási órákra vonatkozóan az ár változtatás jogát fenntartjuk.

A tanfolyam díjak szerződőtt partnereink részére érvényesek. Ha Ön vagy cége nem tartozik szerződött partnereink közé, kérjük kérje egyedi ajánlatunkat.